top of page

OBRES I PROJECTES EN CURS

Habitatge a Vallvidrera

L'habitatge s'integra en un solar de molt desnivell que ja disposa d'un esglaonat preexistent,  fet que condiciona en gran mesura la configuració del projecte, que intenta, al seu torn, adaptar-se al màxim a aquest terreny.

 

Formalment el projecte queda definit per unes safates horitzontals de formigó que es projecten des de l'esglaonat del terreny cap a les vistes de la ciutat. 

 

Una làmina d'aigua en la cota més alta del terreny serveix per configurar un accés espctacular a l'habitatge i emmarcar tota l'àrea metropolitana de de la ciutat de Barcelona. Per sota d'aquest accés es va desenvolupant el programa més convencional de la casa; per sobre, una planta amb un gran voladís observa gairebé flotant un paisatge de somni.

ps

2014/Habitatge unifamiliar de nova planta

 

ESTUDI PRAT&SIMÓ

bottom of page