top of page

OBRES I PROJECTES EN CURS

Concurs Mercat de Sanchinarro

Descripció:

La proposta es basa en un edifici molt clar  en la seva volumetria. Un gran cos rectangular flotant per sobre de la cota del parc. Aquest volum té una pell homogènia en totes les cares, aquesta pell, metàl·lica, a l'hora mosaic i gelosia, permet un doble efecte visual de dia i de nit.

 

Els visitants que s'acosten al parc veuen davant seu el mercat, el passeig els guia cap a l'interior  de l'edifici a través d'una gran plaça i una rampa el·líptica.

El caminar per l'edifici es converteix en anar d'una copa d'arbre a una altra, de un cilindre de llum a un altre fins a arribar a la coberta. 

 

En la coberta tenim una visió panoràmica del lloc, i veiem com els cons que ens han portat fins allí, es projecten cap al cel buscant conformar l'skyline del nou mercat. 

Concursos

ESTUDI PRAT&SIMÓ

bottom of page