top of page

c/ del Bruc 121, 1º 1ª

08037 Barcelona

Tel.+34 934 156 362

Fax. +34 934 153 017

estudipratsimo@gmail.com

 

OBRES I PROJECTES EN CURS

Concurs Masos de la Cisa

Descripció:

"TRACES"  

l'Emplaçament de la parcel·la ens defineix les traces de la intervenció, és una topografia molt clara que ens desvetlla una adaptació de les fites i elements que ens apareixen en el paisatge. Cal entendre que el buit que suposa el territori on ens trobem no es tracta de una zona residual dins de la zona costera que ens envolta, realment suposa un esponjament de la densa trama urbana dels voltants. 

El projecte vol emfatitzar l'eix que s'estableix entre les urbanitzacions del maresme i la pròpia masia de Can Cisa. 

El projecte pretén mantenir la identitat històrica de la Cisa, remarcant el caràcter rural del territori.

La adaptació al lloc i la potenciació de les seves virtuts es considera primordial, davant de la arquitectura que representaran les noves peces.

 

Concursos

ESTUDI PRAT&SIMÓ

bottom of page