top of page

c/ del Bruc 121, 1º 1ª

08037 Barcelona

Tel.+34 934 156 362

Fax. +34 934 153 017

estudipratsimo@gmail.com

 

OBRES I PROJECTES EN CURS

ESTUDI PRAT&SIMÓ

Descripció:

La composició de la proposta vol emfatitzar la arquitectura d'allà on es situa, de manera que hem elaborat una proposta en la que l’arquitectura existent representada pel mur exterior de pedra que es va plegant en la façana, es converteix en un element que pertany al conjunt de l’entrada del parc i que es manté exent i inalterable de la resta d’elements de l’interior del local. Tots els elements fixes, mòbils i afegits resten separats del mur. Aquest concepte queda accentuat en l’interior amb la disposició d’aquests cossos com caixes tancades en els elements fixes i del mobiliari que resta separat dels paraments que l’envolten.

 

Concursos

Concurs Bar Parc Güell

bottom of page