top of page

c/ del Bruc 121, 1º 1ª

08037 Barcelona

Tel.+34 934 156 362

Fax. +34 934 153 017

estudipratsimo@gmail.com

 

OBRES I PROJECTES EN CURS

Unifamiliar a Pardinilla (Huesca)

2001/Vivenda unifamiliar de nova planta

 

Vivendes unifamiliars

ESTUDI PRAT&SIMÓ

 

Promotor:  Privat

Superfície: 542 m2

Emplaçament: Pardinilla - Huesca

 

Projecte i direcció d'obra

 

 (*) En col·laboració amb l'arquitecte         Jordi Portal Liaño

 

 

 

 

 

ps

bottom of page