top of page

c/ del Bruc 121, 1º 1ª

08037 Barcelona

Tel.+34 934 156 362

Fax. +34 934 153 017

estudipratsimo@gmail.com

 

OBRES I PROJECTES EN CURS

Habitatge a Vallvidrera

Habitatge unifamiliar aïllat:

La solució del projecte ve determinada pel fort desnivell de la parcel·la on s'ubica. Aquest fet provoca que la vivenda es desenvolupi en diferents plantes de manera que el programa principal es resol en les plantes superiors,on hi ha millors vistes i orientació.

El projecte busca la màxima integració de les plantes inferiors per tal de destacar el volum de formigó que vola sobre la piscina exterior. La làmina d'aigua d'aquesta piscina actua de límit inferior de les impressionants vistes de Barcelona.

L'accés es produeix per la part inferior i el projecte preveu un gran vestíbul d'entrada que connecta visualment amb la part principal de la vivenda a través de l'aigua de la piscina.

2011/Habitatge unifamiliar de nova planta

 

ESTUDI PRAT&SIMÓ

bottom of page