top of page

c/ del Bruc 121, 1º 1ª

08037 Barcelona

Tel.+34 934 156 362

Fax. +34 934 153 017

estudipratsimo@gmail.com

 

OBRES I PROJECTES EN CURS

Rehabilitació C/Sant Pere Màrtir

2011/Rehabilitació façanes d'edifici plurifamiliar 

 

Rehabilitació d'edificis

ESTUDI PRAT&SIMÓ

Després >

 

Promotor: Comunitat de Propietaris

Superfície d'actuació: 458 m2

Emplaçament: Barcelona

 

Projecte i direcció d'obra

 

Zones d'actuació:

 - Façana St.Pere Màrtir 

 - Façana Domenech

ps

bottom of page