top of page

c/ del Bruc 121, 1º 1ª

08037 Barcelona

Tel.+34 934 156 362

Fax. +34 934 153 017

estudipratsimo@gmail.com

 

Que fem?

ESTUDI PRAT&SIMÓ

- Estudis de viabilitat

 

- Edificació

 

   - Avantprojecte 

 

   - Projectes Bàsic i d' Execució

 

   - Direcció d' Obra

 

   - Amidaments i Pressupostos

 

 

- Interiorisme

 

   - Retail Comercial

 

   - Reformes interiors- exteriors            d'habitatges

 

 

- Rehabilitació

 

   - Rehabilitació d'edificis 

 

   - Rehabilitació de patrimoni

 

 

- Legal

 

   - Inspecció Tècnica d'edificis

 

   - Certificacions energètiques

 

   - Cèdula d'habitabilitat  

 

   - Informes, dictàmens i

     peritatges

 

- Urbanisme

 

- Estudis de Seguretat i Salut

 

- Project Management

 

- Construction Management

 

- Càlcul d'estructures

 

bottom of page