top of page

c/ del Bruc 121, 1º 1ª

08037 Barcelona

Tel.+34 934 156 362

Fax. +34 934 153 017

estudipratsimo@gmail.com

 

OBRES I PROJECTES EN CURS

Edifici industrial Martorelles I

Plànols >

2005/Arquitectura Industrial

Equipaments

ESTUDI PRAT&SIMÓ

 

Promotor: Breliare S.L.

Superfície: 6.755 m2

Emplaçament: Martorelles - Barcelona

 

Projecte i Direcció d'obra 

 

 

(*) En col·laboració amb l'arquitecte, 

   Josep Maria Defaus 

 

 

 

 

 

 

ps

bottom of page