top of page

c/ del Bruc 121, 1º 1ª

08037 Barcelona

Tel.+34 934 156 362

Fax. +34 934 153 017

estudipratsimo@gmail.com

 

OBRES I PROJECTES EN CURS

46 Habitatges a Bellpuig

2007/Edifici d'habitatges plurifamiliar de nova planta

 

Edificis d'habitatges

ESTUDI PRAT&SIMÓ

 

Promotor:  Jardi Park S.L.

Superfície: 2538 m2

Emplaçament: Bellpuig - Lleida

 

Projecte 

 

(*) En col·laboració amb l'arquitecta, 

    Carolina Jarreta Aranaz

 

 

ps

bottom of page