top of page

c/ del Bruc 121, 1º 1ª

08037 Barcelona

Tel.+34 934 156 362

Fax. +34 934 153 017

estudipratsimo@gmail.com

 

OBRES I PROJECTES EN CURS

11 Habitatges a Reus

2004/Edifici d'habitatges plurifamiliar de nova planta

 

Edificis d'habitatges

ESTUDI PRAT&SIMÓ

 

Promotor: Inmobiliària Maserroig S.L.

Superfície: 1.178 m2

Emplaçament: Reus - Tarragona

 

Projecte  i càlcul d'estrucutra 

 

(*) En col·laboració amb

    l'arquitecte Jordi Portal Liaño

 

 

ps

bottom of page