top of page

c/ del Bruc 121, 1º 1ª

08037 Barcelona

Tel.+34 934 156 362

Fax. +34 934 153 017

estudipratsimo@gmail.com

 

OBRES I PROJECTES EN CURS

Concurs Ribes del Freser 

Descripció:

L'actuació és una reurbanització de l'entorn que consisteix en un sistema que permet la dualitat entre la lectura lineal i contundent que respon al trànsit rodat, pel pont existent, millorant  les seves condicions, reforçant-lo i eliminant les voreres, fent mes ample el vial; i el peatonal, en favor de la permeabilitat d'una millor connexió entre la plaça del Mercat i el Passeig Guimerà a través d'una passera elevada.

 

Prolonguem les vies de trànsit principals pel pont existent, en els dos sentits de la marxa.

 

Agrupem les zones verdes del centre per crear una zona de passeig a les dues bandes del riu, totalment independent dels cotxes.

ps

Concursos

ESTUDI PRAT&SIMÓ

bottom of page