top of page

c/ del Bruc 121, 1º 1ª

08037 Barcelona

Tel.+34 934 156 362

Fax. +34 934 153 017

estudipratsimo@gmail.com

 

OBRES I PROJECTES EN CURS

Concurs "Matadero" de Madrid

Descripció:

La adequació i rehabilitació de les Nous 8 i 9 de “Matadero” de Madrid s’inspira en la memòria i us recent de l’edifici. La Nau 8 estava dedicada a les “Mondongueries” assecat de pells i taller de buidat, mentre que la nau 9, al mercat  i escorxador de aus.

 La proposta del projecte reflexa l’essència de tots aquells animals  convertits en objecte del nostre consum. Com tal, el animal es in híbrid entre ser viu y matèria alimentaria, els edificis objectes del present concurs de rehabilitació es converteixen també en un híbrid entre matèria construïda i esser viu amb estructura  i generador de “vida”.

ps

Concursos

ESTUDI PRAT&SIMÓ

bottom of page